Minder logistieke fouten door schone data

18 september 2018

Innovatie door onderzoek. De Brabantse logistieke sector is hier volop mee bezig. Zo ook NextUp Software, zij  werken naast aan hun logistieke software ook zo’n 20% van hun tijd aan nieuwe innovaties. En dit keer door middel van een bijzonder project met veel potentie: de DataWasStraat.

Innovatie door onderzoek. De Brabantse logistieke sector is hier volop mee bezig. Zo ook NextUp Software, zij  werken naast aan hun logistieke software ook zo’n 20% van hun tijd aan nieuwe innovaties. En dit keer door middel van een bijzonder project met veel potentie: de DataWasStraat.

In de afgelopen jaren is NextUp Software veel in contact geweest met logistieke bedrijven in de regio Tilburg. Een steeds terugkerend probleem bij bedrijven is de kwaliteit van de data. Foute- of ontbrekende adressen in transportorders van klanten zorgen voor veel problemen, net als missende informatie over de lading (zoals gewicht) of vreemde leestekens die door software niet goed verwerkt worden. De gevolgen verderop in het proces zijn groot. Denk aan vrachtbrieven die niet afgedrukt kunnen worden, orders die niet aangemeld worden in de boordcomputer, chauffeurs die zendingen op het verkeerde adressen leveren, facturen die niet verstuurd kunnen worden etc. Niet erg efficiënt en behoorlijk kostbaar in tijd, geld en onnodige kilometers.

In het vooronderzoek dat NextUp Software deed kwam naar voren dat er bij 5- tot 10% van de inkomende (transport)orders data ontbreekt of niet klopt. Uit die conclusie werd het idee voor de DataWasStraat geboren. Op dit moment wordt er onderzocht of de kwaliteit van de data waar logistieke bedrijven in de regio mee te maken hebben, verbeterd kan worden door middel van dit concept. Voordat de orders in de bestaande systemen komt wordt deze eerst geautomatiseerd gecheckt, aangevuld en verbeterd. De doelstelling is om hiermee het foutpercentage in de data te verminderen naar zo’n 2%. Daarnaast wordt de impact van deze verbetering in kaart gebracht tijdens het onderzoeksproject. Denk bijvoorbeeld aan het aantal vermeden kilometers, een afname van klantklachten en snellere verwerkingstijden.

Het plan is om eind dit jaar het onderzoek af te ronden en een prototype van het product klaar te hebben. Bij een succesvolle pilotfase zal vanaf begin 2019 de DataWasStraat beschikbaar worden gemaakt voor alle logistieke bedrijven zodat iedereen kan profiteren van het onderzoek. Kunt u daar niet op wachten? Voor de pilot is NextUp nog op zoek naar enkele deelnemers. Neem hier contact op met NextUp Software.


« Terug naar Nieuws

Pitch Logistics wordt ondersteund door:

  • Vijfsterren Logistiek
  • Rewin
  • Breda University
  • Midpoint Brabant
  • Logistics Community Brabant